Overzichtslijst besluiten Algemene Vergadering 19 juni 2018