Iverlek - Overzichtslijst besluiten - RBC 22 maart 2019 (gepubliceerd op 29/03/2019)