Iverlek - Overzichtslijst besluiten Buitengewone Algemene Vergadering 22 maart 2019 (gepubliceerd op 29/03/2019)