Iverlek overzichtslijst besluiten BAV dd. 22.12.2022