Iverlek overzichtslijst besluiten AV dd. 17.06.2022