Iveka definitieve oprichtingsakte dd. 24.11.1981 - publicatie Belgisch Staatsblad