Intergem - Overzichtslijst besluiten Buitengewone Algemene Vergadering 21 maart 2019 (gepubliceerd op 29/03/2019)