Geconsolideerde jaarrekening IFRS (31 december 2018)