Fluvius Economische Groep - tussentijdse verkorte geconsolideerde IFRS financiële staten (30 juni 2022)