Fluvius Economische Groep - geconsolideerde jaarrekening IFRS - jaareinde 31 december 2023