Investor Presentation (oktober 2014)

Investor Presentation (oktober 2014)ir_investor_presentation_2014_eng.pdf(1.81 MB)