Toegelaten inkomen 2023

De Vlaamse energieregulator VREG heeft het toegelaten inkomen voor elektriciteit en gas in 2023 voor de Vlaamse distributienetbeheerders (DNB’s) vastgesteld. Deze beslissing ligt volledig in lijn met de tariefmethodologie 2021-2024. Het toegelaten inkomen 2023 voor zowel elektriciteit als gas vertoont een trendbreuk: voor het eerst in vijf jaar tijd stijgt het toegelaten inkomen. Niettemin heeft Fluvius duidelijke inspanningen geleverd om de negatieve impact van de stijgende inflatie op de energiefactuur van de consumenten tegen te gaan.

Het toegelaten inkomen is het totale bedrag van distributienetvergoeding dat de DNB’s mogen aanrekenen. De distributienetvergoeding vormt het belangrijkste onderdeel van de inkomsten van een DNB.

Het toegelaten inkomen 2023 vertoont een duidelijke ommekeer in de trend: voor het eerst in vijf jaar tijd stijgen zowel de tarieven voor elektriciteit als gas.

Het toegelaten inkomen elektriciteit zoals hierna weergegeven is inclusief de transmissienetvergoeding, die wordt doorgerekend in de distributienetvergoeding.

Toegelaten inkomen E & G 2017-2023

Elektriciteit neemt toe met 2,4%, in vergelijking met het toegelaten inkomen 2022. De belangrijkste onderliggende redenen zijn de transmissiekosten (die stijgen met EUR 50 miljoen) en de snel oplopende inflatie. Door de inflatie nemen de kosten van de DNB’s voor de uitbouw en het onderhoud van de distributienetten, voornamelijk voor materialen, personeel en onderaannemers, toe. 

Niettemin, in de context van de stijgende energiekosten voor gezinnen en bedrijven, heeft Fluvius enkele duidelijke inspanningen geleverd om de algemene kostenstijging te beperken. Er zullen geen voorschotten gevraagd worden voor 2023. Integendeel, de voorschotten die de DNB’s ontvangen hebben in de periode 2021-2022 voor de versnelde uitrol van digitale elektriciteitsmeters (voor een totaal bedrag van EUR 40 miljoen, aangepast voor inflatie) zullen in 2023 worden terugbetaald in plaats van in de loop van de volgende tariefperiode 2025-2028. Deze maatregel vermindert het toegelaten inkomen 2023 met hetzelfde bedrag, maar tegelijkertijd vermijden de DNB’s dat ze de voorschotten op een later tijdstip moeten terugbetalen aan een zeer hoog inflatiecijfer.

Daarnaast voorziet de Vlaamse regering in 2023 een compensatie van EUR 148 miljoen aan de DNB’s voor de aankoop van steuncertificaten, zoals in 2022.

Het toegelaten inkomen 2023 voor gas gaat omhoog met 10,6%. Inflatie is de hoofdreden voor de toename van het toegelaten inkomen 2023 voor gas, gemilderd door een snellere terugbetaling van het voorschot 2021 voor digitale gasmeters (EUR 32 miljoen, aangepast voor inflatie).

Het kostenbesparingsprogramma dat in 2018 op gang werd getrokken naar aanleiding van de fusie Eandis/Infrax, zal volgens plan worden uitgevoerd om de doelstelling van EUR 150 miljoen tegen eind 2024 te behalen. Dit programma staat los van de maatregelen in de context van het toegelaten inkomen 2023.

Op basis van het toegelaten inkomen voor elektriciteit en gas moeten de DNB’s nu een gedetailleerd tariefvoorstel indienen. De VREG zal over deze tariefvoorstellen een beslissing nemen voor het jaareinde van 2022.

Contact

Fluvius System Operator cv, Brusselsesteenweg 199  – 9090 Melle (België)
BTW number: BE 0477.445.084

Investor Relations

Koen SCHELKENS, tel. +32 9 263 45 04 - mail: investors [at] fluvius [dot] be

Pers

Björn VERDOODT, tel. +32 479 74 03 04 - mail: bjorn [dot] verdoodt [at] fluvius [dot] be