Financieringstransacties

Fluvius System Operator cv meldt dat de onderneming in de maand april 2021 twee financieringstransacties heeft afgerond.

 1. Lening bij Europese Investeringsbank (EIB)

  Fluvius System Operator cv neemt op 22 april 2021 de eerste twee schijven op binnen het kader van een leningsprogramma van Fluvius bij de Europese Investeringsbank (EIB). Het gaat om EUR 150 miljoen, respectievelijk EUR 50 miljoen, op een totaal programma van EUR 425 miljoen. Deze beide tranches hebben een intrestvoet van 0,137%, met een looptijd van 7 jaar tot 21 april 2028. De beide hoofdsommen zijn integraal terugbetaalbaar op de vervaldag van de leningstranches.
  Deze lening wordt gewaarborgd door de netbeheerders voor elektriciteit die deel uitmaken van de Fluvius Economische Groep.
  Het leningsprogramma bij de EIB is opgezet voor de financiering van de helft van de investeringskost voor de uitrol van de digitale elektriciteitsmeter in Vlaanderen.

 2. Private plaatsing

  Op 8 april 2021 heeft Fluvius System Operator een private plaatsing gerealiseerd ten bedrage van EUR 100 miljoen. Deze obligatie, uitgegeven onder het lopende EMTN-programma van de emittent, heeft een jaarlijkse couponrente van 0,810% en een looptijd van 12 jaar met vervaldag op 8 april 2033.
  Dankzij deze transactie zal Fluvius zijn lopende financiering op korte termijn, voornamelijk via de uitgifte van thesauriebewijzen, kunnen terugschroeven.
  Dit schuldinstrument noteert aan Euronext Brussel met ISIN-nummer BE0002786672.
  Moody’s heeft dit schuldinstrument een A3-rating toegekend.