Creditreform verlaagt de rating van Fluvius naar 'A Stabiel'

Op 16 augustus 2022 heeft het ratingagentschap Creditreform Rating (‘Creditreform’) de rating van Fluvius naar beneden herzien, van ‘A+ negatief’ naar ‘A stabiel’. Deze beslissing is ingegeven, aldus het ratingagentschap, “door het gecombineerde effect van de restrictievere tariefmethodologie 2021-2024 en een volatielere macro-economische omgeving, zoals blijkt uit de snel stijgende inflatie en rente, wat mogelijks de wanverhouding tussen het toegelaten inkomen en de operationele en financieringskosten van de onderneming verhoogt, door bijkomende negatieve druk op de resultaten van Fluvius op korte termijn”.

De ratingvooruitzichten op één jaar zijn nu stabiel op basis van het oordeel van Creditreform dat de daling in opbrengsten en kasstromen weerspiegeld is in de A-rating.

 

Meer informatie vindt u in het ratingrapport van 22 augustus 2022 op de website van Creditreform:
https://www.creditreform-rating.de/en/ratings/published-ratings/rating-details/eandis-system-operator-cvba-konzern-109.html