Groene financiering

Bij Fluvius laten wij geen twijfel bestaan over de noodzaak van een energietransitie.
Daarom stelden we onze Visie 2050 voor, een traject dat duidelijk aangeeft hoe we het pad naar klimaatneutraliteit in Vlaanderen tegen 2050 zien.

De omschakeling naar een gedecarboniseerde, decentrale en digitale energiedistributie zal ook financiële uitdagingen stellen in de vorm van aanzienlijke investeringsnoden.
De groene obligatie, op basis van ons Raamwerk Groene Financiering, is een mooi voorbeeld van deze strategische keuze.
Bekijk daarom ook zeker ons eerste Allocatie- & Impactrapport over onze Groene Obligatie.

Raamwerk groene financiering

Second Party Opinion

Groene Obligatie Allocatie & Impact Rapport 2023

Groene Obligatie Allocatie & Impact Rapport 2022

Groene Obligatie Allocatie & Impact Rapport 2021

Visie 2050

Charter: Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)