Wettelijk kader en publieke consultatie

Fluvius moet, in naam van de Vlaamse distributienetbeheerders, voldoende capaciteit voorzien om de elektriciteits- en gasbehoefte te dekken. De Europese EMD-Richtlijn (onderdeel van het Clean Energy Package en in 2021 omgezet in Vlaamse regelgeving) voorziet de verplichting tot opmaak én publieke consultatie van een investeringsplan.

Het Investeringsplan 2024-2033 geeft aan wat Fluvius nodig acht de komende 10 jaar. Na een publieke consultatie over de verwachtingen van diverse stakeholders, is het de onafhankelijke Vlaamse regulator VREG die het plan dient goed te keuren.

De publieke consultatie loopt tot 23 juli 2023

Medewerkers van Fluvius bekijken een technische installatie

Alle stakeholders kunnen via een publieke consultatieronde hun bevindingen en verwachtingen overmaken aan Fluvius. Heb je feedback op ons investeringsplan? Ga dan hier naar de consultatiepagina