Investeringsplan 2023-2032

Het investeringsplan 2023-2032 werd goedgekeurd onder voorwaarden door de VREG in maart 2023 (BESL-2023-12 t/m BESL-2023-21 en BESL-2023-22 t/m 2023-30).

Hoe maken we de Vlaamse energiedistributienetten klaar voor de komende 10 jaar?

We evolueren naar een klimaatneutrale energiemix

Onze samenleving bouwt het gebruik van fossiele brandstoffen af om tegen 2050 ‘klimaatneutraal’ te zijn. Dat betekent een transitie naar een nieuwe energiemix waarin vooral elektriciteit een steeds belangrijker rol speelt.

Maar wat betekent dat voor onze energienetten? En welke financiële inspanningen vraagt dat? Dat schetsen we in ons Investeringsplan 2023-2032

Medewerkers van Fluvius bekijken een plan aan de muur

Waarom een investeringsplan 2023-2023

Hoe ziet de toekomst eruit? Niemand weet welke scenario’s werkelijkheid worden. Dus wat met onze elektriciteitsnetten? 

Medewerkers van Fluvius bekijken een technische installatie

Wettelijk kader en publieke consultatie

Fluvius moet, in naam van de Vlaamse distributienetbeheerders, voldoende capaciteit voorzien om de elektriciteits- en gasbehoefte te dekken.

Veranderende samenleving

Hoe verandert de samenleving rondom ons?

Voor onze netinvesteringen vertrekken we van een aantal assumpties voor de lange termijn.

Persoon stript elektriciteitsdraad

Hoe zien onze elektriciteitsnetten er in de toekomst uit?

De toekomstige energiemix wordt bepaald door hoe onze samenleving verder evolueert richting klimaatneutraal.

Fluvius medewerker last een buis

Welke toekomst voor aardgas, toch een fossiele brandstof?

Veel klanten zullen op termijn overstappen naar alternatieven die passen in een klimaatneutraal Vlaanderen. Hiervoor moeten de nodige randvoorwaarden vervuld zijn.

Fluvius medewerkers aan het werk in een straat

Enkele investeringstopics in de kijker

Oplossen van spanningsproblemen, 400V-netten voor alle netgebruikers ter vervanging van 230V-netten, ...

Kasten met mappen

Vroegere investeringsplannen

Een overzicht van onze eerdere investeringsplannen.