Strategisch comité

Het Strategisch comité is een overlegplatform tussen Fluvius en haar vennoten, dat de beleidsopties van Fluvius behandelt.

Het Strategisch comité rapporteert aan de Raad van Bestuur.  De voorzitter van de Raad van Bestuur zit ook de zittingen voor van het Strategisch comité.

Wim Dries

Voorzitter

Hans Bonte

David Coppens

Piet Buyse

Koen Kennis

Christophe Peeters

Bruce Almey

Secretaris