Raad van Bestuur Fluvius

De Raad van Bestuur staat in voor het algemene beleid van Fluvius.
Ze zijn allen benoemd op voordracht van de distributienetbeheerders.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur bekleedt geen leidinggevende functie binnen Fluvius. Aan de andere kant is de CEO van Fluvius geen bestuurder van het bedrijf.

Wim Dries

Voorzitter

Koen Kennis

1e Ondervoorzitter

Christophe Peeters

2e Ondervoorzitter

Hans Bonte

3e Ondervoorzitter

Geert Cluckers

Lieven Cobbaert

David Coppens

Jan Dalemans

Charlotte De Backer

Christof Dejaegher

Jan Desmeth

Ine Franssen

Piet Buyse

Greet Geypen

Tom Kersemans

Lies Laridon

Nicky Martens

Guy Van de Perre

Adinda Van Gerven

Bruce Almey

Secretaris