Managementcomité

De dagelijkse leiding van onze onderneming is toevertrouwd aan het Managementcomité (MC).

De leden van het Managementcomité wonen de zittingen van de Raad van Bestuur bij, maar hebben er geen stemrecht.

Hoe is het Managementcomité van Fluvius samengesteld?

Frank Vanbrabant

CEO

Raf Bellers

Directeur Netbeheer

Tom Ceuppens

Directeur Netuitbating

Guy Cosyns

Directeur Klantendienst en Databeheer

Jean Pierre Hollevoet

Directeur Energie- en Klimaattransitie

David Termont

Directeur Financieel Beheer, Legal & ICT

Ilse Van Belle

Directeur HR

Filip Van Rompaey

Directeur Strategie