Auditcomité

Centraal in de werking van het Auditcomité staan de financiële resultaten van Fluvius (en de rapportering daarover), de evoluties rond tarieven, de budgettering en de financiering.

Wat betreft de interne auditering maakt het comité een meerjaren- en een jaarplanning op, analyseert het de resultaten van de uitgevoerde audits en volgt het de uitgebrachte aanbevelingen op. Ten slotte bekijkt het Auditcomité ook de prestatierapportering, of de vorderingen die Fluvius maakt in de realisatie van haar strategische doelstellingen.

Het Auditcomité rapporteert zijn bevindingen aan de Raad van Bestuur.

Jan Desmeth

Voorzitter

Lieven Cobbaert

Lies Laridon

Bruce Almey

Secretaris