Overzichtslijst besluiten Sibelgas

Hier vind je de besluiten van de voorbije vergaderingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

Algemene vergadering

Raad van bestuur

Archief

Structuurwijzigingen 2025 - Partiële splitsingen