Sibelgas - Voorstel tot partiële splitsing met betrekking tot de gemeente Affligem

De Raden van Bestuur van de Opdrachthoudende verenigingen Intergem en Sibelgas hebben op 14 september respectievelijk 15 september 2023 een voorstel tot partiële splitsing door overneming opgesteld en goedgekeurd waarbij Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) vanaf 1 januari 2025 de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, strategische participaties en openbare elektronische-communicatienetwerken verbonden aan de gemeente Affligem overneemt van de Opdrachthoudende vereniging Intergem (Fluvius Midden-Vlaanderen).

Het voorstel tot partiële splitsing werd overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving neergelegd

Het voorstel tot partiële splitsing wordt behandeld op de Buitengewone Algemene Vergaderingen die zullen plaatsvinden op 14 december 2023 (Intergem) en 19 december 2023 (Sibelgas).