Iveka – Voorstel tot partiële splitsing met betrekking tot de gemeente Grobbendonk

De Raden van Bestuur van de Opdrachthoudende verenigingen Iveka en Fluvius Antwerpen hebben in september 2022 een voorstel tot partiële splitsing door overneming opgesteld en goedgekeurd waarbij Fluvius Antwerpen vanaf 1 januari 2025 de activiteiten elektriciteit en openbare verlichting verbonden aan de gemeente Grobbendonk overneemt van de Opdrachthoudende vereniging Iveka.

Het voorstel tot partiële splitsing werd overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving neergelegd:

Het voorstel tot partiële splitsing wordt behandeld op de Buitengewone Algemene Vergaderingen die zullen plaatsvinden op 14 december 2022 (Fluvius Antwerpen) en 13 december 2022 (Iveka).