Iveka – Voorstel tot partiële splitsing met betrekking tot de gemeente Vosselaar

De Raden van Bestuur van de Opdrachthoudende verenigingen Iveka en Fluvius West hebben in september 2022 een voorstel tot partiële splitsing door overneming opgesteld en goedgekeurd waarbij Iveka vanaf 1 januari 2025 de activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting en warmte alsook de aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T verbonden aan de gemeente Vosselaar overneemt van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West.

Het voorstel tot partiële splitsing werd overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving neergelegd:

Het voorstel tot partiële splitsing wordt behandeld op de Buitengewone Algemene Vergaderingen die zullen plaatsvinden op 12 december 2022 (Fluvius West) en 13 december 2022 (Iveka).