Iveka – Voorstel tot partiële splitsing met betrekking tot de gemeenten Essen en Merksplas

De Raden van Bestuur van de Opdrachthoudende verenigingen Iveka en Fluvius Antwerpen hebben in september 2022 een voorstel tot partiële splitsing door overneming opgesteld en goedgekeurd waarbij Iveka vanaf 1 januari 2025 de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en strategische participaties (Publi-T) verbonden aan de gemeenten Essen en Merksplas overneemt van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen.

Het voorstel tot partiële splitsing werd overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving neergelegd:

Het voorstel tot partiële splitsing wordt behandeld op de Buitengewone Algemene Vergaderingen die zullen plaatsvinden op 14 december 2022 (Fluvius Antwerpen) en 13 december 2022 (Iveka).