Iveka – neerlegging voorstel tot partiële splitsing

De raden van bestuur van de opdrachthoudende verenigingen Fluvius Antwerpen en Iveka hebben in september 2019 beslist een partiële splitsing door overneming door te voeren waarbij Fluvius Antwerpen op 1 januari 2020 de activiteit overneemt van een deel van de activiteit van Iveka (verbonden aan de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel) die zelf als vereniging blijft bestaan.

De voorstellen tot partiële splitsing worden behandeld op de buitengewone algemene vergaderingen die zullen plaatsvinden op 13 december 2019 (Iveka) en 19 december 2019 (Fluvius Antwerpen).