Fluvius is SDG Voice 2021: samen geconnecteerd voor een duurzame energietoekomst!

De federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal en haar administratie, het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) benoemden de elektriciteits- en gasnetbeheerders tot SDG Voice 2021. Een uitgelezen kans om de dialoog met de betrokken partijen te versterken en iedereen bewust te maken voor de talrijke opportuniteiten van de energietransitie.

Deze nominatie is een unieke kans om de dialoog met hun stakeholders verder te verdiepen en de talrijke mogelijkheden van de energietransitie in de verf te zetten. De missie van SDG Voices is om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen* (DOD's) onder de aandacht te brengen, en ze toegankelijker te maken voor onze burgers en bedrijven, zodat iedereen kan bijdragen aan de verwezenlijking ervan.

Fluvius is Sustainable Development Goals ambassador 2021

Synergrid en haar leden zullen deze missie van Ambassadeur SDG 2021 delen met de volgende organisaties: Act4change, We’re Smart World, #DiasporaVote!, Louvrange Broadcast, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Technopolis, en Play4Peace.
De negen elektriciteits- en gasnetbeheerders (DNB's en TNB's) in België, en hun federatie Synergrid, zijn overtuigd van de noodzaak om op een inclusieve en positieve manier te evolueren naar groenere en betaalbare energie die ook een bron van werkgelegenheid en welvaart zal zijn.

Elke dag vervoeren zij de elektriciteit en het gas die zo essentieel zijn voor de levenskwaliteit van de burgers en bedrijven. Zij zijn dan ook de logische en legitieme ambassadeurs voor een duurzame ontwikkeling en kennen de maatschappelijke, ecologische en economische uitdagingen van deze overgang als de beste. De DNB's en de TNB's die in 2021 "SDG Voice" zullen vertegenwoordigen, willen daarom via diverse acties jongeren, huishoudens, bedrijven en lokale overheden bewust maken van de urgentie, het belang van rationeel energiegebruik benadrukken en een duurzame ontwikkeling promoten. De opzet bestaat erin om een ruime blik te hebben voor de talrijke mogelijkheden die de energietransitie biedt, zodat iedereen een deelnemer wordt in deze transitie.

“Zorgen voor toegankelijke duurzame energie is de bestaansreden van de transport- en distributienetbeheerders van elektriciteit en gas. Samen werken we elke dag aan de transitie naar duurzame energie. We staan klaar om samen de energiewereld van morgen te vormen. Een wereld waarin iedereen op zijn manier de energietransitie kan ondersteunen. Door hun missie van openbare dienstverlening bereiken de DNB's en TNB’s niet alleen de huishoudens, zelfstandigen, KMO's en grote bedrijven maar ook lokale overheden en de talrijke onderaannemers", verklaart Pascal De Buck, voorzitter van Synergrid.

* De SDG's (Sustainable Development Goals) of de DOD's (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) maken deel uit van de Agenda 2030 die door de Verenigde Naties is opgesteld en door 193 landen is ondertekend. Dit programma definieert 17 doelstellingen die gericht zijn op het creëren van een duurzame wereld die “sociaal rechtvaardig, milieuvriendelijk en economisch welvarend" is.