Financiële kalender

2020

Tijdstip Activiteit
24/apr Publicatie jaarcijfers 2019
7/mei Uitbetaling coupon EMTN-obligatie 2,875% (2014-2029)
27/mei Algemene Aandeelhoudersvergadering
23/jun Uitbetaling coupon obligatie 2,000% (2017-2025)
29/sep Publicatie halfjaarcijfers 30 juni 2020
9/okt Uitbetaling coupon EMTN-obligatie 2,875% (2013-2023)
29/okt Uitbetaling coupon EMTN-obligatie 2,625% (2014-2029)
30/okt Uitbetaling coupon EMTN-obligatie 3,750% (2013-2023)
9/nov Uitbetaling coupon EMTN-obligatie 4,500% (2011-2021)
30/nov Uitbetaling coupon EMTN-obligatie 2,750% (2012-2022)
4/dec Uitbetaling coupon EMTN-obligatie 1,750% (2014-2026)
30/dec Uitbetaling coupon en terugbetaling hoofdsom obligatie 4,250% (2010-2020)

i:  spreekt zich uit over de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur bij de statutair 
    voorziene zesjaarlijkse hernieuwing van de bestuursorganen 
ii: spreekt zich uit over de jaarrekeningen 2018