Financiële kalender

2020

Tijdstip Activiteit
7 mei Uitbetaling coupon EMTN-obligatie 2,875% (2014-2029)
27 mei Algemene Aandeelhoudersvergadering
23 juni Uitbetaling coupon obligatie 2,000% (2017-2025)
9 oktober Uitbetaling coupon EMTN-obligatie 2,875% (2013-2023)
29 oktober Uitbetaling coupon EMTN-obligatie 2,625% (2014-2029)
30 oktober Uitbetaling coupon EMTN-obligatie 3,750% (2013-2023)
9 november Uitbetaling coupon EMTN-obligatie 4,500% (2011-2021)
30 november Uitbetaling coupon EMTN-obligatie 2,750% (2012-2022)
4 december Uitbetaling coupon EMTN-obligatie 1,750% (2014-2026)
30 december Uitbetaling coupon en terugbetaling hoofdsom obligatie 4,250% (2010-2020)

2019

Tijdstip Activiteit
28 maart Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering (i)
26 april Publicatie ontwerp van jaarlijks verslag per 31 december 2018
7 mei Uitbetaling coupon EMTN-obligatie 2,875% (2014-2029)
23 mei Algemene Aandeelhoudersvergadering (ii)
24 mei Publicatie jaarverslag 2018 per 31 december 2018
24 juni Uitbetaling coupon obligatie 2,000% (2017-2025)
27 september Publicatie halfjaarlijks verslag per 30 juni 2019
9 oktober Uitbetaling coupon EMTN-obligatie 2,875% (2013-2023)
29 oktober Uitbetaling coupon EMTN-obligatie 2,625% (2014-2029)
30 oktober Uitbetaling coupon EMTN-obligatie 3,750% (2013-2023)
8 november Uitbetaling coupon EMTN-obligatie 4,500% (2011-2021)
2 december Uitbetaling coupon EMTN-obligatie 2,750% (2012-2022)
4 december Uitbetaling coupon EMTN-obligatie 1,750% (2014-2026)
30 december Uitbetaling coupon obligatie 4,250% (2010-2020)

i:  spreekt zich uit over de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur bij de statutair 
    voorziene zesjaarlijkse hernieuwing van de bestuursorganen 
ii: spreekt zich uit over de jaarrekeningen 2018