Iverlek – Voorstel tot partiële splitsing met betrekking tot de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout

De Raden van Bestuur van de Opdrachthoudende verenigingen Iverlek en Fluvius Antwerpen hebben in september 2022 een voorstel tot partiële splitsing door overneming opgesteld en goedgekeurd waarbij Iverlek vanaf 1 januari 2025 de activiteit gas verbonden aan de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout overneemt van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen.

Het voorstel tot partiële splitsing werd overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving neergelegd:

Het voorstel tot partiële splitsing wordt behandeld op de Buitengewone Algemene Vergaderingen die zullen plaatsvinden op 14 december 2022 (Fluvius Antwerpen) en 22 december 2022 (Iverlek).