Iverlek - Voorstel tot fusie

De Raden van Bestuur van de Opdrachthoudende verenigingen Iverlek en PBE hebben in september 2022 een voorstel tot fusie door overneming opgesteld en goedgekeurd waarbij de Opdrachthoudende vereniging Iverlek optreedt als overnemende vereniging en de Opdrachthoudende vereniging PBE als de over te nemen vereniging vanaf 1 januari 2025.

Het voorstel tot fusie werd overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving neergelegd:

Het voorstel tot fusie wordt behandeld op de Buitengewone Algemene Vergaderingen die zullen plaatsvinden op 22 december 2022 (Iverlek) en 22 december 2022 (PBE).

Iverlek - Voorstel tot fusie
PDF Document | 17.75 MB