Over Iverlek

Iverlek is een distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas.

Klik op de kaart om te vergroten

Kaart werkingsgebied Fluvius Iverlek

Wie is wie in Iverlek?

Naast de Raad van Bestuur vormen de Regionale Bestuurscomités (RBC’s) de brede bestuursbasis waarin elke aangesloten gemeente of stad minstens één vertegenwoordiger heeft.

De afgevaardigden beslissen over onderwerpen die van lokaal belang zijn, zoals werken in de gemeente, de openbare verlichting, rationeel energiegebruik, de samenwerking met Fluvius System Operator en het OCMW …  

Wie is wie in de Raad van Bestuur?

Wie is wie in het RBC Leuven?

Wie is wie in het RBC Mechelen?

Wie is wie in het RBC Zenne?

Activiteitenverslagen

Investeringsplannen

Overzichtslijst besluiten Iverlek

De besluiten van de voorbije vergaderingen van de bestuursorganen vind je hier terug.

Toezichthoudende overheid

De Vlaamse Regering staat als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op onze opdrachthoudende vereniging. Zij kan beslissingen van de opdrachthoudende vereniging vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

De opdrachthoudende verenigingen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website en/of andere web-toepassing. Op die manier kun je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en er eventueel klacht tegen indienen.

Je komt meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid op de webpagina van het Agentschap Binnenlands bestuur.

Statuten

Lees hier de recentste gecoördineerde statuten: