Activiteitenverslag Iveka 2021

Woord vooraf

Guy Van de Perre

Beste lezer

In 2021 kende onze operationele werking in de eerste jaarhelft, na een heftig coronajaar, een geleidelijke terugkeer naar een meer normale toestand. Uiteraard met blijvende aandacht voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en klanten. We hebben aangetoond dat we samen de continuïteit van de dienstverlening konden blijven verzekeren. Dank je wel daarvoor aan alle medewerkers!

Landschap in verandering

De energietransitie en klimaatdoelstellingen zijn voor ons dé uitdagingen voor de toekomst. Ze betekenen zowel technisch, economisch maar zeer zeker ook maatschappelijk een belangrijke omwenteling. De uitgangspunten voor een ‘netbeheer van de toekomst’ zijn gebaseerd op sociaal verantwoord, ecologisch verantwoord, financieel realistisch, technisch haalbaar en het vrijwaren van het comfort voor de klanten. Op deze fundamenten willen we de nodige aanpassingen en investeringen doen om future proof mee te bouwen aan de energie- en klimaatcontext van de toekomst.

Voor warmte blijven we verder pleiten om te komen tot een gereguleerd kader. Inzake Openbare Verlichting is het verleddingsprogramma op kruissnelheid.

Vakmanschap voorop

Klantvriendelijkheid, kostenefficiëntie en flexibiliteit staan bij Iveka voorop. In 2021 konden we opnieuw enkele belangrijke realisaties boeken binnen het integratieproces van onze werkmaatschappij Fluvius. Deze inspanningen vergen bijzonder veel van alle medewerkers.

Een sterk staaltje van kameraadschap en collegialiteit zagen we toen de voorbije zomer heel wat Fluvius-medewerkers zich spontaan en vrijwillig hadden aangeboden om de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië te helpen. Dat gebaar werd enorm geapprecieerd door de collega’s bij de Luikse netbeheerder en uiteraard ook door de klanten zelf. Een voorbeeld van vakmanschap en solidariteit!

In 2021 is veel bijzonders gepresteerd en daar mogen we heel zeker trots op zijn. We hebben samen hard gebouwd aan een beter klant- en toekomstgericht netbeheer en daar vaart iedereen wel bij.

Guy Van de Perre
Voorzitter Iveka