Imewo – voorstel tot partiële splitsing van de activiteiten verbonden aan de stad Deinze – postcode 9800

De raden van bestuur van de opdrachthoudende verenigingen Imewo en Gaselwest hebben in maart 2020 beslist een partiële splitsing door overneming door te voeren waarbij Imewo op 1 januari 2021 een deel van de activiteiten overneemt van Gaselwest (verbonden aan de stad Deinze – postcode 9800) die zelf als vereniging blijft bestaan.

Het voorstel tot partiële splitsing wordt behandeld op de algemene vergaderingen die zullen plaatsvinden op 23 juni 2020 (Gaselwest) en 25 juni 2020 (Imewo).