Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Recentste statuten en oprichtingsakte(n) Fluvius Limburg

Statuten

Oprichtingsakte(n)

PDF Document | 1.98 MB
PDF Document | 1.81 MB