Waarom een investeringsplan 2023-2032?

Hoe ziet de toekomst eruit? Niemand weet welke scenario’s werkelijkheid worden. Dus wat met onze elektriciteitsnetten? Of wat met de bestaande netten voor aardgas, toch een fossiele brandstof?

Voor het Investeringsplan 2023-2032 gaan we uit van de maatschappelijke context en het beleidskader. We baseren ons op een aantal langetermijnassumpties, o.m. gebaseerd op de ambities in het Vlaams Energie- en Klimaatplan. Ons Investeringsplan 2023-2032 vermeldt welke uitgangspunten we hanteren

Medewerkers van Fluvius bekijken een plan aan de muur