Welke toekomst voor de netten aardgas, toch een fossiele brandstof?

Veel klanten zullen op termijn overstappen naar alternatieven die passen in een klimaatneutraal Vlaanderen.
Hiervoor moeten de nodige randvoorwaarden vervuld zijn, zoals een hogere renovatiegraad en bijkomende netinvesteringen voor warmte of elektrificatie.
In afwachting kunnen onze gasklanten blijven rekenen op het gasdistributienet.
Daarom hanteren we vandaag voor een ‘keep it running’-scenario.

Maar hoe zal de benuttingsgraad van het gasdistributienet op lagere tijd evolueren?
En kunnen andere gassen zoals groene waterstof een alternatief, vormen?
Dat is een inschatting die we maken

Fluvius medewerker last een buis