Hoe verandert de samenleving rondom ons?

Voor onze netinvesteringen vertrekken we van een aantal assumpties voor de lange termijn, zoals een volledige elektrificatie van het personenvervoer, het gebruik van restwarmte via warmtenetten, de elektrificatie van verwarming in nieuwbouw of bij grondige renovatie, een versnelling van de groei van zonne- en windenergieproductie en een stijgend elektrisch verbruik in de industrie.

Die toekomstverwachtingen lichten we toe in ons Investeringsplan 2023-2032.

Veranderende samenleving