Waarom een investeringsplan 2024-2033?

Hoe ziet de toekomst van energie eruit? Niemand weet welke scenario’s werkelijkheid worden. Wat met onze elektriciteitsnetten? Wat met de bestaande netten voor aardgas, toch een fossiele brandstof?

In het investeringsplan geeft Fluvius aan welke aanpassingen er nodig zijn om de Vlaamse elektriciteits- en gasnetten klaar te maken voor de energietransitie (elektrificatie van mobiliteit, meer zonne- en windenergie en de omslag van fossiele brandstoffen naar zonnepanelen en warmtepompen, …) en welke investeringen daarvoor nodig zijn. Hierbij gaat Fluvius uit van de maatschappelijke context en het beleidskader. We baseren ons op een aantal langetermijnassumpties, o.m. gebaseerd op de ambities in het Vlaams Energie- en Klimaatplan.

Ons Investeringsplan 2024-2033 vermeldt welke uitgangspunten we hanteren.

 

Medewerkers van Fluvius bekijken een plan aan de muur