Welke toekomst voor de netten aardgas, toch een fossiele brandstof?

Er zal op termijn overgestapt worden naar alternatieven die passen in een klimaatneutraal Vlaanderen. Op het bestaande gasnet zullen nog altijd klanten aansluiten, onder meer naar aanleiding van de uitfasering van stookolie. Ook de bestaande gasaansluitingen kunnen blijven rekenen op het gasdistributienet. Op langere termijn gaan we uit van een daling van het gas(piek)verbruik. Daarom hanteren we vandaag voor een ‘keep it running’-scenario. Maar hoe zal de benuttingsgraad van het gasdistributienet op lagere tijd evolueren? En kunnen andere gassen zoals groene waterstof een alternatief, vormen?

Ontdek hoe we die inschatting maken.

Fluvius medewerker last een buis