Hoe verandert onze maatschappelijke context?

De maatschappelijke context vormt het vertrekpunt voor het Investeringsplan van Fluvius. Voor de netinvesteringen vertrekt Fluvius van een aantal assumpties voor de lange termijn, zoals een volledige elektrificatie van het personenvervoer, het gebruik van restwarmte via warmtenetten, de elektrificatie van verwarming, een versnelling van de groei van zonne- en windenergieproductie en een stijgend elektrisch verbruik in de industrie.

Die toekomstverwachtingen lichten we toe in ons Investeringsplan 2024-2033.

Veranderende samenleving