Volmachten-tool

Hoe ga je te werk?

Geef onderaan de pagina de voornaam en de naam van een Fluvius-kaderlid in.
Van boven naar onder zie je dan:

 • de functie
 • het werkadres
 • het bevoegdheidsniveau van de Fluvius-medewerker.

Dat laatste aspect geeft weer waar het kaderlid zich binnen de organisatie bevindt: van directeur-generaal (N), directeur (N-1), afdelings- of infrahoofd (N-2), tot diensthoofd (N-3 en N-4). Het niveau waarop een collega zich bevindt, bepaalt tot welk bedrag hij of zij Fluvius kan verbinden door het plaatsen van een handtekening.

De limietbedragen zien er als volgt uit:

 • tot en met 2 500 euro:
  Bediende met het vereiste autorisatieprofiel binnen de uitoefening van de specifieke functie
 • tot en met 5 000 euro:
  Aanvrager + hiërarchisch kaderlid N-4
 • tot en met 25 000 euro:
  Hiërarchisch kaderlid van de aanvrager N-4 + niveau N-3
 • tot en met 125 000 euro:
  Niveau N-3 + niveau N-2
 • tot en met 500 000 euro:
  Niveau N-2 + niveau N-1
 • tot en met 2,5 miljoen euro:
  Niveau N-1 + niveau N
 • Boven de 2,5 miljoen euro:
  2 leden van de Raad van Bestuur van Fluvius. De goedkeuring dient op voorhand gevraagd aan de Raad van Bestuur van de vennootschap. Uitzonderlijk, hoogdringende verrichtingen dienen achteraf bekrachtigd door de Raad van Bestuur. In afwachting hiervan wordt de verrichting goedgekeurd door twee volmachthouders (N en N-1).