Open call - BEO-veld te Mechelen

Fluvius lanceert open calls om iedereen een eerlijke kans te geven om tot aankoop van een onroerend goed over te gaan.

BEO-veld te Mechelen

BEO staat voor Boorgat Energie Opslag. Dit is een gesloten hydraulisch circuit van buizen in verticale boringen tot 150 meter diep in de ondergrond. Dit thermisch energiesysteem onttrekt in de winter warmte uit de ondergrond die met behulp van een warmtepomp warm water produceert voor gebouwverwarming. De ondergrond koelt in de winter verder af. Deze koelte uit de bodem wordt in de zomer naar de oppervlakte gebracht om het gebouw te koelen.

Afbeelding van een BEO-veld

Het BEO-veld is gelegen onder een deel van het perceel “Eandistip” gelegen aan de Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen en omvat 29 boringen dewelke het primaire gedeelte vormen van het thermisch energiesysteem.

Plan Eandistip - Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen

Geïnteresseerde partijen worden verzocht zich te melden uiterlijk tegen 28/05/2023 door een e-mail te sturen naar warmte [at] fluvius [dot] be. Hierna zal gedetailleerde informatie aan de kandidaten verstuurd worden en de toewijzingsprocedure verder worden toegelicht.