Overzichtslijst besluiten I.B.E.G.

Hier vind je de besluiten van de voorbije vergaderingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

Algemene vergadering

Raad van Bestuur