Overzichtslijst besluiten Fluvius OV

Hier vind je de besluiten van de voorbije vergaderingen van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.

Algemene vergadering

Raad van bestuur