Tussentijdse verkorte Geconsolideerde IFRS (30 juni 2017)