Warmtenetten

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een energieconcept om restwarmte, bijvoorbeeld van een fabriek of verbrandingsoven, of aardwarmte van diep onder de grond, te gebruiken voor de centrale opwarming van water. 

Een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen brengt dat water tot in woningen en bedrijven in de buurt, voor verwarming en sanitair warm water. Energie die anders verloren gaat, wordt zo op een duurzame manier hergebruikt. 

Dit filmpje vertelt je hoe warmtenetten werken.

Wat doet Fluvius met warmtenetten?

Fluvius beheert op verschillende plaatsen in Vlaanderen warmtenetten. Die breiden we waar mogelijk verder uit.Tegelijk zoeken we samen met steden en gemeenten of projectontwikkelaars verder naar nieuwe locaties waar een warmtenet een meerwaarde kan betekenen. We zorgen er ook voor dat de warmte die we door deze netten verdelen steeds duurzamer wordt.

Een warmtenet maakt bewoners minder afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals aardgas of stookolie. Tegelijk draagt het bij aan een vermindering van de CO₂-uitstoot.

Op die manier levert Fluvius een belangrijke bijdrage aan de transitie naar schone, duurzame energie. En helpen we steden en gemeenten in hun doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Onze projecten

Antwerpen Nieuw Zuid

De nieuwe duurzame wijk Nieuw Zuid ligt achter het Antwerpse justitiepaleis, in het verlengde van de gedempte Zuiderdokken en de Scheldekaaien. Alle woningen, winkels en kantoren in de wijk worden aangesloten op het warmtenet. Via onze energiecentrale en het warmtenet bereikt het warme water alle gebouwen. De bewoners dragen dus direct bij aan een ‘groenere’ omgeving.  

Ontdek hier alles over het warmtenet in Antwerpen Zuid

Mol en Dessel

Studies hebben uitgewezen dat de bodem onder Dessel en Mol over een geschikt geothermisch potentieel beschikt. Daarom engageerde Fluvius zich met veel enthousiasme voor de aanleg van een warmtenet dat de energie van de geothermiecentrale in Mol aanwendt voor de verwarming van honderden gebouwen in de buurt. 

De geothermiecentrale levert echter op dit ogenblik onvoldoende vermogen om het uitgebreide netwerk te voeden. De bestaande plannen voor het grote netwerk dat Mol en Dessel zou omvatten, worden ‘on-hold’ geplaatst.  

Intussen werkt Fluvius een nieuw plan uit, gebaseerd op het maken van warmte-eilanden, om die later met elkaar te verbinden wanneer we via geothermie warmte kunnen aanbieden. We leggen hiervoor plaatselijke warmtenetten aan en voeden die vanuit tijdelijke aardgasinstallaties.  

Fluvius voorziet een tijdelijke aardgasinstallatie (back-up productie) in Mol aan de Rode-Kruislaan, de Guido Gezellestraat en de Schansstraat en in Dessel op de verkaveling De Ark.

Warmte Dessel
Warmte Mol

Hoogstraten De Kluis

Het bedrijventerrein De Kluis wordt een prototype van een innovatief en duurzaam bedrijventerrein. De Stad Hoogstraten koos hier resoluut voor een warmtenet zodat in de toekomst duurzame energiebronnen slim gebruikt kunnen worden.

Fluvius legde het warmtenet aan dat op korte termijn zal worden gevoed via een back-upinstallatie op aardgas. Een volgende stap is verduurzaming. En op langere termijn gaat de voorkeur naar diepe geothermie. De site wordt alleszins zo aangelegd dat in de toekomst warmte van een geothermische centrale kan worden ingezet.  

Turnhout - wijk Niefhout

De wijk Niefhout is de kern van een ambitieus stadsrenovatieproject in Turnhout. Fluvius ontwikkelde voor de uitbouw van de energievoorziening in de wijk een modern warmtenet.  Collectieve verwarmingsketels op biomassa en aardgas voeden het circuit van buizen dat warmte verdeelt naar de woningen in de wijk. In de toekomst kan er flexibel worden overgeschakeld op de meest gunstige warmtebron van het moment.  

Roeselare - Hooglede

In Roeselare en Hooglede legt Fluvius kilometers nieuw warmtenet aan. Daarmee zal de restwarmte van de naburige afvalverbrandingsoven MIROM liefst 1 000 nieuwe woningen voorzien van duurzame verwarming en warm water.  

Kuurne - Harelbeke

De buurt rond de Leie is de kern van een ambitieuze stadsvernieuwingsproject waar Fluvius een modern warmtenet ontwikkelt voor de verwarming en het warm water van nieuwe duurzame woningen en bestaande stads- of gemeentegebouwen. 

Dit warmtenet wordt gevoed met restwarmte van de afvalverbrandingscentrale Imog. Daarmee worden het verbruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van tonnen CO2 vermeden. Op termijn zal tienduizend ton CO2 per jaar bespaard worden, het equivalent van bijna vijfduizend bomen.  

Contacteer Fluvius-warmte

Een vraag of een opmerking over Fluvius-warmte?

Bel onze infolijn voor warmte op 078 35 35 37 of stel je vraag online.

Een storing in je warmtelevering?

Bel onze storingsdienst op 078 35 35 37. Je kan dag en nacht terecht.

We lossen het graag zo snel mogelijk op.