Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Fluvius zoekt geïnteresseerde operationele marktspelers voor het aanbieden van een openbaar elektronische-communicatienetwerk met hoge snelheid in Vlaanderen

De Vlaamse netbeheerder Fluvius werkt aan een ambitieus en vooruitstrevend project om een aansluitnetwerk hoofdzakelijk in glasvezel uit te rollen in Vlaanderen waarmee snel internet tot bij elke eindgebruiker kan worden gebracht (‘fiber-to-the-home’ (FTTH)). Dit zal een open netwerk zijn met transparante en niet-discriminerende voorwaarden voor alle telecomproviders.

In dit kader zette Fluvius een kleinschalig proefproject rond glasvezel op in vijf Vlaamse steden - Genk, Gent, Poperinge, Diksmuide en Antwerpen. Voortbouwend op deze opgestarte pilootprojecten wenst Fluvius thans op versnelde wijze dergelijk aansluitnetwerk uit te rollen met een dekking in quasi gans Vlaanderen. Dienaangaande vonden reeds verkennende gesprekken plaats met enkele significante marktspelers. Teneinde op transparante wijze aan iedere andere marktspeler de mogelijkheid te bieden om desgevallend hun interesse te uiten, wordt deze oproep gepubliceerd.

Geïnteresseerde partijen dienen in elk geval vertrouwd te zijn met en een solide ervaring te hebben in de telecommunicatiesector en in het bijzonder met fibertechnologie. Geïnteresseerden (andere dan de bovenvermelde significante marktspelers) die menen aan deze vereiste kwalificaties als operationele partner te voldoen, en die dit project verder vorm willen geven, wordt gevraagd hun interesse uiterlijk op 16 juni 2020 om 16:00 uur aan Fluvius kenbaar te maken ter attentie van dhr. Filip Van Rompaey op het volgende e-mailadres Filip [dot] vanrompaey [at] fluvius [dot] be. Geïnteresseerden die zich hebben aangemeld zullen vervolgens meer concrete documentatie ontvangen betreffende de vereiste kwalificaties voor dit project. Voor verdere vragen en informatie kan u bij dezelfde contactpersoon terecht.