Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij Fluvius

MVO-charter

Voor een bedrijf met uitsluitend publileke aandeelhouders is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een onmisbaar instrument om onze missie concreet gestalte te geven.
We zijn als bedrijf immers verantwoordelijk voor de impact van onze activiteiten op onze omgeving. Daarom hebben we onze MVO-engagementen vastgelegd in het Fluvius MVO-charter

MVO bij Fluvius

Fluvius System Operator cv heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen ingebed in zijn bedrijfsstrategie. We schuiven onder meer volgende strategische doelstellingen uitdrukkelijk naar voren:

 • Een (mee)sturende rol opnemen in het kader van de realisatie van de klimaatdoelstellingen
 • Zorgen voor een ‘great place to work’
 • In ons besluitvormingsproces ook rekening houden met ethische, milieu en sociale aspecten
 • Zorgen voor veiligheid

Concreet heeft Fluvius in het recente verleden veel aandacht en energie geschonken aan duurzame mobiliteitsoplossingen, het faciliteren van hernieuwbare energie in de distributienetwerken, en energie-efficiëntie.

In 2017 werd Fluvius (ex-Eandis) door het vooraanstaand duurzaamheidsagentschap oekom research onderscheiden met de ‘Prime Status’ voor zijn beleid en resultaten inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Corporate responsibility prime status

Een selectie uit onze MVO-realisaties:

 • Elk voorstel van beslissing van de Raad van Bestuur en het Managementcomité wordt niet alleen beoordeeld volgens financiële en technische maatstaven, maar wordt ook vooraf getoetst aan de impact op ecologisch, sociaal en ethisch vlak;
 • de inspanningen van onze medewerkers voor duurzame mobiliteit zetten we om in bosaanplant: zo hebben we in totaal al 20 ha nieuw bos aangeplant, goed voor een jaarlijkse CO2-besparing van 544 ton; we willen mikken op 25 ha en 680 ton CO2-besparing tegen einde 2019;
 • We hebben op 9 van onze eigen administratieve gebouwen zonnepanelen geïnstalleerd; de opbrengst ervan bedroeg in 2018.852.863 kWh;
 • We hebben in onze eigen voertuigenvloot al 66 milieuvriendelijke voertuigen (elektrisch en CNG);
 • Onze CO2-doelstelling: een vermindering van de eigen CO2-uitstoot met 20% tegen eind 2020 (in vergelijking met refertejaar 2008);
 • Ons Globaal Milieuplan dat loopt over een periode van 5 jaar, wordt door jaarlijkse milieuactieplannen in de praktijk omgezet;
 • Tegen 2030 bouwen het volledige gemeentelijke net voor openbare verlichting in Vlaanderen om naar LED-technologie.