In dit dossier

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij Fluvius

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij Fluvius

Fluvius System Operator cvba heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen ingebed in zijn bedrijfsstrategie. We schuiven onder meer volgende strategische doelstellingen uitdrukkelijk naar voren:

  • Een (mee)sturende rol opnemen in het kader van de realisatie van de klimaatdoelstellingen
  • Zorgen voor een ‘great place to work’
  • In ons besluitvormingsproces ook rekening houden met ethische, milieu en sociale aspecten
  • Zorgen voor veiligheid

Meer concreet hebben Eandis en Infrax in het recente verleden veel aandacht en energie geschonken aan duurzame mobiliteitsoplossingen, het faciliteren van hernieuwbare energie in de distributienetwerken, en energie-efficiëntie.

In 2017 werd Eandis door het vooraanstaand duurzaamheidsagentschap oekom research onderscheiden met de ‘Prime Status’ voor zijn beleid en resultaten inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Corporate responsibility prime status